GYM TANDEM 2

aneb ve dvou je vše zábavnější – gymnastický tandem pro rodiče s dětmi

Věk: 2,5 – 4 roky

Čas: 45 minut

Lekce: 

Cena: 1 lekce 300 Kč, 5 lekcí 1400 Kč, 10 lekcí 2500 Kč, 1.pololetí 3500 Kč

Lekce začínají v týdnu od 18.9.2023

Gymnastický tandem 2 jsou lekce pro dívky a chlapce od 2,5 do 4 let a jejich rodiče. Dětem pomáhají rodiče v malých skupinkách s kvalifikovaným trenérem. Vše pomocí her. Věříme, že pohyb v tomto stádiu života je zásadní a nezbytný pro rozvoj koordinace ruka-oko, rozvoj pohybových schopností, fyzického rozvoje jako takového a rozvoje dovednosti spolupracovat. Děti se naučí základním dovednostem na nářadí vhodném pro malé děti: na akrobacii, na hrazdičce, kladince a mini přeskoku. Děti si budují všestrannost a sportovní motivaci skrz maximální prožitek. Rozvíjí svou osobnost a navíc s rodiči mají společný zážitek, aktivně spolu tráví čas a tvoří jeden tým.