GYM TANDEM 1

aneb ve dvou je vše zábavnější – gymnastický tandem pro rodiče s dětmi

Věk: 1,5 – 3 roky

Čas: 45 minut

Lekce: 

Cena: 1 lekce 300 Kč, 5 lekcí 1400 Kč, 10 lekcí 2500 Kč, 1.pololetí 3500 Kč

Lekce začínají v týdnu od 18.9.2023

Gymnastický tandem jsou lekce pro dívky a chlapce od 1,5 do 3 let. Děti doprovází a pomáhají jim rodiče a společně s kvalifikovaným trenérem se pomocí říkanek a písniček seznamují se sportovním nářadím a náčiním.  Děti rozvíjí obratnostní a koordinační schopnosti – učí se cvičit na mini nářadí, chodit po lavičce, sudy na nakloněné plošině, házet míčky, tančit s šátky, cvičit s fazoláčky… Tato 45 minutová lekce díky atraktivnosti vytvoří u dětí nejen lásku k pohybu, ale přidanou hodnotou je zážitkové cvičení dětí s rodiči, kdy děti a rodiče spolu tráví čas aktivně a společně tvoří jeden tým.